Aborcja farmakologiczna - przebieg, skuteczność i skutki uboczne

Aborcja farmakologiczna stanowi jedną z najbardziej dyskutowanych kwestii na arenie społecznej i medycznej. Zastosowanie nowoczesnych leków umożliwia przerwanie ciąży bez konieczności interwencji chirurgicznej, co stanowi alternatywę dla tradycyjnych metod. Temat ten wzbudza liczne emocje i kontrowersje, głównie ze względu na aspekty etyczne i medyczne. W niniejszym artykule przyjrzymy się dokładniej aborcji farmakologicznej, jej zastosowaniom, procedurze oraz wpływowi na zdrowie i życie kobiety.

Spis treśći

Aborcja farmakologiczna

Czym jest aborcja farmakologiczna?

Aborcja farmakologiczna, zwana także medyczną, to procedura przerywania ciąży za pomocą leków. Jest to alternatywna metoda wobec tradycyjnej aborcji chirurgicznej, polegającej na zabiegu usunięcia płodu za pomocą narzędzi medycznych. Aborcja farmakologiczna opiera się na zastosowaniu specjalnych leków, które powodują przerwanie ciąży poprzez zatrzymanie wzrostu i rozwijania się zarodka oraz wywołanie skurczów macicy, które prowadzą do jej wydalenia.

Procedura ta jest zazwyczaj wykonywana w pierwszych dziewięciu tygodniach ciąży i odbywa się pod nadzorem lekarza. W porównaniu z aborcją chirurgiczną, aborcja farmakologiczna często jest postrzegana jako mniej inwazyjna i bardziej prywatna.

Jak przebiega aborcja farmakologiczna

Aborcja farmakologiczna, alternatywna metoda przerywania ciąży, przebiega zazwyczaj w dwóch etapach. W pierwszej fazie kobieta otrzymuje lek, który hamuje działanie hormonu progesteronu, niezbędnego do utrzymania ciąży. Następnie, w ciągu 24–48 godzin po przyjęciu pierwszego leku, przyjmuje ona drugi preparat, który powoduje skurcze macicy i wywołuje jej opróżnienie.

Zabieg aborcji farmakologicznej może trwać nawet kilka dni, w trakcie których mogą pojawić się silne skurcze macicy, podobne do tych występujących podczas porodu, oraz obfite krwawienia. Jest to naturalna reakcja organizmu na działanie podanych leków, mająca na celu wydalenie zawartości macicy. W niektórych przypadkach ból może być bardzo silny, dlatego istotne jest stosowanie odpowiednich środków przeciwbólowych.

W przypadku niepowodzenia zabiegu, kiedy nie dochodzi do kompletnego opróżnienia macicy, może zajść konieczność interwencji medycznej. Kobieta może wymagać hospitalizacji i dalszego postępowania medycznego, aby zapobiec powikłaniom związanym z niekompletnym usunięciem ciąży. Dlatego też, mimo że aborcja farmakologiczna jest stosunkowo bezpiecznym zabiegiem, należy ściśle obserwować swoje ciała, zwłaszcza gdy zabieg przeprowadzany jest w domu.

Aborcja farmakologiczna w Polsce

Aborcja farmakologiczna w Polsce jest obarczona dużymi ograniczeniami prawno-medycznymi. W kraju, gdzie aborcja jest zazwyczaj zabroniona, dostęp do tej metody przerywania ciąży jest znacznie utrudniony. W Polsce aborcja medyczna może być wykonywana jedynie w wyjątkowych przypadkach, takich jak zagrożenie życia lub zdrowia matki, ciężka wada płodu lub sytuacja, gdy ciąża powstała w wyniku przestępstwa. Nawet w tych przypadkach procedura wymaga zgody lekarza oraz spełnienia określonych wymagań.

Ze względu na ograniczenia w dostępie do aborcji farmakologicznej wielu pacjentów szuka alternatywnych sposobów na uzyskanie tych leków.

Warto jednak pamiętać, że w Polsce zamówienie środków takich jak tabletki poronne  z zagranicy, na własny użytek jest całkowicie legalne.  Ze względu na brak dostępu do bezpiecznej i legalnej opieki aborcyjnej w Polsce, wiele kobiet decyduje się właśnie na to rozwiązanie.

Do kiedy można przeprowadzić aborcję farmakologiczną.

Do którego tygodnia ciąży można przeprowadzić zabieg?

Skuteczność aborcji farmakologicznej jest ściśle uzależniona od wieku ciąży. Najwyższa skuteczność tego typu zabiegu obserwowana jest w początkowych tygodniach ciąży, zwłaszcza do około 9. tygodnia, gdzie osiąga prawie 98%. Im bliżej końca pierwszego trymestru, tym skuteczność maleje, a po przekroczeniu 9. tygodnia może być znacznie niższa. W późniejszych fazach ciąży, zwłaszcza po 12. tygodniu, skuteczność aborcji farmakologicznej może spaść do około 80% lub nawet mniej. Istnieje także ryzyko niekompletnego usunięcia ciąży, co może wymagać interwencji chirurgicznej. 

Cena aborcji farmakologicznej

Cena aborcji farmakologicznej może różnić się w zależności od kraju, placówki medycznej oraz indywidualnych czynników, takich jak badania dodatkowe czy konsultacje lekarskie. W niektórych krajach, gdzie aborcja farmakologiczna jest legalna i dostępna w ramach opieki zdrowotnej, może być pokryta przez system ubezpieczeń zdrowotnych lub być refundowana przez państwo. Jednak w przypadku krajów, gdzie aborcja jest regulowana restrykcyjnymi przepisami, koszty mogą być wyższe i zależeć od prywatnych klinik.

Koszt aborcji w Czechach może wynosić około kilkuset do kilku tysięcy koron czeskich, w zależności od kliniki i świadczonych usług. Warto jednak pamiętać, że cena nie powinna być jedynym czynnikiem decydującym przy wyborze kliniki czy rodzaju zabiegu, a bezpieczeństwo oraz profesjonalizm personelu medycznego powinny być priorytetem.

Skutki uboczne aborcji farmakologicznej

Skutki uboczne

Każdy lek może powodować określone skutki uboczne. Również składniki tabletek poronnych mogą dawać takie objawy. Poniżej przedstawiamy najczęstsze skutki uboczne tej metody:
 • Bóle brzucha i krwawienie, występujące po podaniu leków.
 • Zatrzymanie się krwawienia lub jego nadmierna obfitość, wymagające interwencji medycznej.
 • Infekcje dróg rodnych lub macicy, mogące prowadzić do poważnych powikłań.
 • Utrata płynów ustrojowych i niedobory składników odżywczych, prowadzące do osłabienia organizmu.
 • Zawroty głowy, nudności, wymioty oraz bóle głowy, będące częstymi skutkami ubocznymi leków stosowanych w aborcji farmakologicznej.
 • Reakcje alergiczne na używane substancje, mogące wymagać natychmiastowej interwencji medycznej.
 • Skutki psychologiczne, takie jak stany lękowe, depresja czy poczucie winy, które mogą wystąpić po zabiegu.

Powikłania po aborcji farmakologicznej

Aborcja farmakologiczna, będąca popularną alternatywą dla tradycyjnego zabiegu chirurgicznego, nie jest pozbawiona ryzyka powikłań. Pomimo stosunkowo niskiego wskaźnika występowania, niektóre komplikacje mogą wystąpić po jej przeprowadzeniu. Poniżej wymieniamy najczęstsze z nich: Możliwe powikłania po aborcji farmakologicznej:
 • Niekompletne usunięcie ciąży, wymagające interwencji chirurgicznej.
 • Nasilone bóle brzucha, które mogą być związane z zatrzymaniem się krwawienia.
 • Nadmierny i niekontrolowany krwotok.
 • Infekcje dróg rodnych lub macicy.
 • Zawroty głowy i ogólne osłabienie organizmu.
 • Uczucie nudności, wymioty oraz gorączka.
 • Możliwe reakcje alergiczne na stosowane leki.
 • Powikłania psychiczne, takie jak stany lękowe czy depresja.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów, konieczne jest niezwłoczne skontaktowanie się z lekarzem w celu uzyskania pomocy i dalszego postępowania.

Pytania i odpowiedzi - FAQ

Aborcja farmakologiczna to proces przerywania ciąży za pomocą specjalnie do tego przeznaczonych leków. Procedura ta polega na przyjęciu dwóch różnych preparatów w określonym czasie, które powodują zatrzymanie rozwoju płodu, jego obumarcie, a następnie wydalenie z macicy.

Jakie są główne leki stosowane w aborcji farmakologicznej? Główne leki wykorzystywane w aborcji farmakologicznej to mifepriston i misoprostol. Pierwszy z nich jest zazwyczaj przyjmowany w pierwszej dawce, a następnie w ciągu 24-48 godzin pacjentka bierze drugi preparat.

Jakie są możliwe skutki uboczne i powikłania aborcji farmakologicznej? Aborcja farmakologiczna może powodować krwawienie, ból brzucha, nudności i wymioty. Istnieje także ryzyko niekompletnej aborcji, co czasami wymaga interwencji chirurgicznej. Długoterminowe konsekwencje zdrowotne również mogą wystąpić, a ponowna ciąża po zabiegu może być utrudniona.

Czy aborcja farmakologiczna jest bezpieczna? Bezpieczeństwo aborcji farmakologicznej może być kwestią indywidualną, zależną od organizmu, ale uznawana jest za jeden z najbezpieczniejszych zabiegów medycznych. LINK

Czy aborcja farmakologiczna jest legalna w moim kraju?
Aborcja farmakologiczna może być legalna w niektórych krajach, pod warunkiem spełnienia określonych przepisów prawnych dotyczących przerywania ciąży.

Czy aborcja farmakologiczna jest równie skuteczna jak aborcja chirurgiczna?
Skuteczność obu metod może być porównywalna, ale różnią się one procesem i skutkami ubocznymi. Wybór między nimi zależy od indywidualnej sytuacji pacjentki i zaleceń lekarza.

Czy istnieją jakieś przeciwwskazania do aborcji farmakologicznej?
Tak, istnieją pewne warunki zdrowotne, które mogą zwiększać ryzyko powikłań przy stosowaniu tej metody, dlatego ważne jest konsultowanie się z lekarzem przed podjęciem decyzji.

Jakie są główne korzyści i wady aborcji farmakologicznej w porównaniu z aborcją chirurgiczną?
Aborcja farmakologiczna może być mniej inwazyjna i bardziej dyskretna, ale również wiąże się z dłuższym czasem trwania samej kuracji

Czy istnieją alternatywne metody przerywania ciąży poza aborcją farmakologiczną i chirurgiczną?
Tak, istnieją inne metody, takie jak zabiegi medyczne i naturalne, ale ich skuteczność i dostępność mogą być różne w zależności od kraju i przepisów prawnych.

Podsumowanie

Aborcja farmakologiczna stanowi jedną z metod przerywania ciąży za pomocą leków, która jest coraz częściej wybierana przez kobiety. Jest to wyjątkowo bezpieczna metoda, szczególnie jeśli ciąża nie jest zbyt zaawansowana, przy minimalnym ryzyku powikłań. Koszt takiego zabiegu zazwyczaj jest niewielki w porównaniu z aborcją chirurgiczną. Co więcej, aborcja farmakologiczna może być przeprowadzona w zaciszu domowym, co dla wielu kobiet jest istotnym czynnikiem.

5/5 – (92 głosy)