Poronienie - objawy i przyczyny

Poronienie to wydarzenie dotykające niemalże 15% wszystkich ciąż, lecz wciąż rzadko poruszane w dyskusji publicznej. Kobiety, które przechodzą przez to doświadczenie, często zmaga­ją się z żałobą i zniechęceniem, zadając sobie pytania o przyczyny i swoją przyszłość jako matki. Wiele czynników może przyczynić się do poronienia, ale zrozumienie jego objawów może pomóc w zmniejszeniu ryzyka i radzeniu sobie z przyszłymi wyzwaniami ciążowymi. Istnieją również sytuacje, gdy kobieta nie czuje się gotowa na macierzyństwo lub nie chce donosić ciąży do końca. W takich przypadkach istnieją różne opcje, zarówno odpowiedzialne, jak i ryzykowne, o których warto wiedzieć. Zapraszamy do lektury, gdzie omawiamy te kwestie i więcej.

Spis treśći

Poronienie - przyczyny i objawy

Czym jest poronienie

Poronienie, znane także jako utrata ciąży lub samoistne zakończenie ciąży, to proces, w którym ciąża przerywa się przed zakończeniem II trymestru. To smutne zdarzenie dotyka wiele kobiet na całym świecie, pomimo postępu medycyny, która nie zawsze może zapobiec takiemu wydarzeniu. Przyczyny poronienia mogą być różnorodne, ale wspólnym mianownikiem jest trudny i bolesny moment, z którym trzeba się zmierzyć.

Jak często występuje utrata ciąży?

Statystyki pokazują, że aż co 4. kobieta doświadcza utraty ciąży w pierwszych tygodniach. Większość przypadków poronień, bo aż 80%, ma miejsce w ciągu pierwszych 12 tygodni ciąży. Wielu kobiet nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że były w ciąży, zanim nastąpi utrata. Często poronienie zbiega się z krwawieniem menstruacyjnym, co sprawia, że może pozostać niezauważone.

Jakie są objawy poronienia naturalnego

Samoistne poronienie, nazywane również spontaniczną utratą ciąży, to nagłe zakończenie ciąży przed zakończeniem 20. tygodnia.

Jest to traumatyczne doświadczenie, z którym spotyka się wiele kobiet na całym świecie. Choć ciąża jest dla wielu kobiet okresem radości i nadziei, samoistne poronienie może przerwać te marzenia, wywołując żal i niepewność co do przyszłości rodziny

Objawy samoistnego poronienia mogą różnić się w zależności od stopnia zaawansowania ciąży i indywidualnych cech organizmu.

Najczęstsze objawy samoistnego poronienia

 1. Krwiawienie z dróg rodnych: Jednym z najczęstszych objawów samoistnego poronienia jest obecność krwawienia z dróg rodnych. Może to być krwawienie o różnej intensywności, które może być porównywalne z obfitymi miesiączkami lub nawet bardziej obfite.
 2. Bóle brzucha: Kobiety mogą doświadczać bólu w dolnej części brzucha, który może być łagodny lub umiarkowany, a nawet bardzo silny. Ból ten często jest skurczowy i może promieniować do pleców lub krzyża.
 3. Zmiany w temperaturze ciała: U niektórych kobiet może wystąpić wzrost temperatury ciała lub spadek poziomu hCG (hormonu ciążowego) w badaniach krwi.
 4. Skrzepy lub fragmentów tkanki płodowej: W trakcie samoistnego poronienia może wystąpić wydalanie dużych skrzepów krwi lub fragmentów tkanki płodowej. Te fragmenty mogą być widoczne w wydzielinach z dróg rodnych.
 5. Wrażenia ucisku lub rozrywania: Niektóre kobiety mogą odczuwać wrażenie ucisku lub rozrywania w dolnej części brzucha, co może być związane z postępującym poronieniem.
 6. Zapachy lub wydzieliny: Wypłukiwanie wydzielin z dróg rodnych, które mogą mieć charakter zapachowy lub nieprzyjemny, może być dodatkowym objawem samoistnego poronienia.
 7. Omdlenia i zawroty głowy: Utrata krwi związana z poronieniem może prowadzić do uczucia ogólnego osłabienia, zawrotów głowy lub nawet omdleń.
 8. Brak aktywności serca płodu: W przypadku późniejszych utrat ciąży, objawiających się brakiem rozwijającego się zarodka w badaniu USG lub brakiem detekcji aktywności serca płodu, może wystąpić zrozumiałe poczucie straty i smutku.

Warto zauważyć, że w przypadku obumarcia płodu zatrzymanego, objawy mogą być niewidoczne z zewnątrz. Ciało kobiety może nadal zachowywać się jak w ciąży, jednak podczas rutynowego badania ultrasonograficznego lekarz może stwierdzić brak aktywności serca u dziecka.

Poronienie bez krwawienia

Poronienie bez krwawienia

Poronienie bez krwawienia może być trudne do zdiagnozowania, ponieważ nie zawsze towarzyszą mu charakterystyczne objawy. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, konieczna jest natychmiastowa konsultacja z lekarzem ginekologiem i przeprowadzenie odpowiednich badań, włączając w to pakiet badań podstawowych i specjalistycznych. Jeśli występuje obfite krwawienie, lekarz może zalecić hospitalizację w celu monitorowania stanu zdrowia ciężarnej. W każdym przypadku krwawienie podczas ciąży jest poważnym zagrożeniem, więc należy podjąć wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby zadbać o zdrowie matki i dziecka.

Poronienie zagrażające

Poronienie zagrażające występuje, gdy ciąża jest narażona na niebezpieczeństwo, ale płód nadal żyje. Charakterystycznymi objawami są krwawienie z dróg rodnych, często bez towarzyszącego bólu. Ten rodzaj poronienia zazwyczaj ma miejsce około 22. tygodnia ciąży, co skutkuje koniecznością podjęcia odpowiednich działań. W przypadku tego zagrożenia lekarz udziela precyzyjnych wskazówek dotyczących postępowania, a czasami konieczna jest hospitalizacja w celu obserwacji stanu zdrowia matki i dziecka. Istnieje nadzieja na uratowanie płodu, dlatego konieczne jest staranne dbanie o zdrowie oraz rezygnacja z aktywności zawodowej. Czasami przepisywane są również specjalistyczne leki, aby zminimalizować ryzyko komplikacji.

Poronienie zatrzymane

Poronienie zatrzymane, znane także jako poronienie chybione, to sytuacja, w której płód w macicy kobiety przestaje rozwijać się, a następnie umiera, ale organizm nie usuwa go spontanicznie przez okres do 8 tygodni. Jest to zjawisko wyjątkowo traumatyczne dla przyszłych rodziców, ponieważ oznacza utratę ciąży, jednak brak jest widocznych zewnętrznych objawów tego procesu, co sprawia, że ​​jest trudne do zdiagnozowania bez specjalistycznych badań.

Poronienie zatrzymane często występuje w przypadku, gdy płód przestaje rosnąć, a serce przestaje bić, ale ciało kobiety nie reaguje na tę sytuację, utrzymując pozory ciąży. Objawy tego typu poronienia mogą być niewidoczne lub minimalne, a kobieta może nadal odczuwać objawy typowe dla ciąży, takie jak poranne mdłości, uczucie zmęczenia czy powiększenie piersi.

Diagnoza poronienia zatrzymanego wymaga zwykle badania ultrasonograficznego, które ujawnia brak aktywności serca płodu. Po zdiagnozowaniu poronienia zatrzymanego konieczne jest podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania, które może obejmować oczekiwanie na naturalne zakończenie procesu, farmakologiczne indukowanie poronienia lub interwencję chirurgiczną w celu usunięcia pozostałości płodu z macicy.

Poronienie w toku

Poronienie w toku jest traumatycznym doświadczeniem dla kobiety, często towarzyszy mu silny ból brzucha oraz krwawienie z dróg rodnych. Jest to wynik procesu, w którym organizm wypiera martwy płód z macicy. Kobieta może odczuwać silne skurcze macicy, podobne do bólów menstruacyjnych, które mogą być bardzo bolesne. Krwawienie z dróg rodnych w przypadku poronienia w toku może być znaczne i skąpe, w zależności od stadium ciąży i etapu procesu poronienia.

Podczas bólu i krwawienia, kobieta może zauważyć wydzielanie fragmentów tkanki płodowej lub elementów jaja płodowego, które mogą być widoczne w krwi. W przypadku poronienia w toku, proces ten zazwyczaj postępuje stopniowo, aż do całkowitego usunięcia płodu z macicy. To bolesne i emocjonalnie trudne doświadczenie może być także obarczone ryzykiem powikłań, dlatego ważne jest, aby kobieta była pod opieką lekarza i otrzymała odpowiednie wsparcie medyczne.

Poronienie niezupełne

Poronienie niezupełne to sytuacja, która może wystąpić po około dwóch miesiącach ciąży. W przypadku tego typu poronienia, część pęcherzyka ciążowego zostaje wydalona z macicy, jednak nie cały. Pozostałości płodu, a także tkanki łożyskowej, mogą pozostać w jamie macicy, co sprawia, że proces poronienia nie zostaje zakończony w sposób kompletny.

Objawy poronienia niezupełnego mogą być podobne do tych występujących w przypadku poronienia w toku, jednakże może występować bardziej obfite krwawienie oraz silniejsze bóle brzucha, co wynika z faktu, że część materiału płodowego nadal znajduje się w macicy. W takiej sytuacji konieczne jest zwykle interwencja medyczna, aby zapewnić kompletną eliminację pozostałości płodu i tkanki łożyskowej.

Lekarz może zalecić zabieg aspiracji próżniowej lub łyżeczkowania jamy macicy w celu usunięcia pozostałości płodu i zapobieżenia ewentualnym powikłaniom, takim jak infekcje.

Poronienie nawracające

Poronienia nawracające, zwane również nawykowymi, to trudne doświadczenie dla kobiet, które mogą wystąpić po dwóch lub więcej kolejnych utratach ciąży. Jest to sytuacja, w której kobieta doświadcza wielokrotnych strat ciąży w różnych okresach jej trwania, co prowadzi do powtarzającego się bólu emocjonalnego i fizycznego. Niezależnie od tego, czy przyczyna poronień nawykowych jest znana czy nieznana, istnieją kroki, które kobieta może podjąć, aby zarówno zapobiegać, jak i radzić sobie z tą trudną sytuacją.

Zalecenia po poronieniu nawracającym - lista

Co robić w przypadku poronień nawracających?

 1. Konsultacja z lekarzem: Pierwszym krokiem jest konsultacja z lekarzem po każdej utracie ciąży. Lekarz może przeprowadzić odpowiednie badania, aby zidentyfikować potencjalne przyczyny poronień nawykowych i zaproponować odpowiednie leczenie lub środki zapobiegawcze.

 2. Wsparcie emocjonalne: Ważne jest, aby uzyskać wsparcie emocjonalne od partnera, rodziny, przyjaciół lub terapeuty. Poronienia nawracające mogą być bardzo trudne emocjonalnie, dlatego istotne jest otwarte rozmawianie o uczuciach i potrzebach.

 3. Monitorowanie zdrowia psychicznego: Kobieta powinna być świadoma swojego stanu psychicznego i gotowa zasięgnąć pomocy psychologicznej, jeśli odczuwa trudności emocjonalne, takie jak depresja, lęk czy problemy ze snem.

 4. Przestrzeganie zdrowego stylu życia: Zdrowy tryb życia, w tym zrównoważona dieta, regularna aktywność fizyczna i unikanie używek, może pomóc w utrzymaniu ogólnego zdrowia i przygotowaniu organizmu do kolejnej ciąży.

Jak im zapobiegać?

 1. Badania przyczynowe: Lekarz może zalecić badania przyczynowe, takie jak badania genetyczne, hormonalne, immunologiczne czy diagnostykę kariotypu, aby zidentyfikować potencjalne czynniki ryzyka poronień nawykowych.
 2. Leczenie przyczynowe: W przypadku zidentyfikowania konkretnych przyczyn, takich jak zaburzenia hormonalne, choroby autoimmunologiczne czy zaburzenia krzepnięcia krwi, lekarz może zalecić odpowiednie leczenie w celu zmniejszenia ryzyka kolejnych poronień.
 3. Regularna opieka prenatalna: W przypadku kolejnej ciąży ważne jest regularne monitorowanie przez lekarza oraz ścisła współpraca w celu wczesnego wykrycia ewentualnych problemów i podjęcia odpowiednich środków zapobiegawczych.
 4. Zdrowy styl życia: Zachowanie zdrowego stylu życia, unikanie stresu, regularne ćwiczenia fizyczne i odpowiednia dieta mogą wspomóc zdrowie reprodukcyjne i zmniejszyć ryzyko kolejnych poronień

Jakie jest ryzyko utraty ciąży?

Ryzyko utraty ciąży stanowi istotne zmartwienie dla wielu przyszłych matek, zwłaszcza na wczesnych etapach ciąży. Statystyki nie pozostawiają złudzeń – większość poronień występuje na bardzo wczesnym etapie, zazwyczaj między 4 a 6 tygodniem, dotykając nawet co piątą ciążę. To zjawisko często manifestuje się na samym początku ciąży, gdy emocje i nadzieje są największe. Według badań, aż 25% ciąż kończy się samoistną utratą przed zakończeniem 3 miesiąca.

Ale dlaczego dochodzi do poronienia?

Przyczyny mogą być różnorodne i skomplikowane, obejmując genetyczne nieprawidłowości, zaburzenia hormonalne, problemy z układem immunologicznym czy też niezdolność zarodka do prawidłowego zagnieżdżenia się w macicy. Zrozumienie tych czynników oraz świadomość ryzyka jest kluczowe dla przyszłych matek, aby móc podjąć odpowiednie środki ostrożności i monitorować swoje zdrowie w trakcie ciąży.

Powody poronienia

Oto najczęstsze przyczyny poronienia:

 1. Niezdrowy styl życia: Niekorzystne nawyki żywieniowe, nadmierna konsumpcja alkoholu, narkotyków czy palenie tytoniu mogą negatywnie wpływać na zdrowie reprodukcyjne kobiety i zwiększać ryzyko poronienia.
 2. Zaburzenia narządów rodnych: Zmiany patologiczne, takie jak mięśniaki, macica dwurożna lub jednorożna, przegrodzona macica czy niewydolność szyjki macicy, mogą sprzyjać poronieniom.
 3. Stres i problemy psychiczne: Wysoki poziom stresu oraz problemy związane ze zdrowiem psychicznym mogą również przyczynić się do poronienia poprzez zaburzenia hormonalne i układu odpornościowego.
 4. Problemy związane z płodnością i utrzymaniem ciąży, takie jak: choroby tarczycy, nieleczona cukrzyca czy zespół policystycznych jajników, mogą prowadzić do poronień.
 5. Infekcje bakteryjne lub wirusowe oraz dysfunkcje odpornościowe: Poronienia sporadyczne mogą być spowodowane działaniem infekcji, które organizm traktuje jako zagrożenie dla zdrowia, a ciąża staje się dodatkowym obciążeniem.
 6. Niedobory składników odżywczych: Braki w niektórych witaminach i minerałach, takich jak kwas foliowy, żelazo czy witamina D, mogą przyczyniać się do nieprawidłowego rozwoju ciąży i zwiększać ryzyko poronienia.
 7. Obciążenia związane z wiekiem: Zarówno bardzo młody wiek, jak i zaawansowany wiek matki mogą być czynnikami ryzyka dla przebiegu ciąży, co może prowadzić do poronienia.
 8. Trombofilia: Zaburzenia krzepnięcia krwi mogą utrudniać prawidłowe zagnieżdżenie się zarodka w macicy, co zwiększa ryzyko poronienia.
 9. Czynniki środowiskowe: Narażenie na szkodliwe substancje chemiczne, promieniowanie czy palenie tytoniu mogą mieć negatywny wpływ na rozwój ciąży i zwiększać ryzyko poronienia.
 10. Wady genetyczne: Poronienia mogą być efektem wad genetycznych zarodka lub nieprawidłowości w budowie macicy lub jaja płodowego, które związane są z liczbą lub budową chromosomów.

Jak długo trwa poronienie i czy jest bolesne?

Poronienie może trwać różnie w zależności od jego rodzaju i okoliczności. Czas trwania poronienia może być krótki, na przykład gdy dochodzi do poronienia samoistnego wczesnej ciąży, które może być podobne do intensywnego krwawienia miesiączkowego i trwać kilka dni. Jednak w innych przypadkach, na przykład w poronieniu zatrzymanym, proces może być dłuższy, a czasami wymaga interwencji medycznej, takiej jak skrobanka.

Jeśli chodzi o ból, doświadczenie bólu podczas poronienia również może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak indywidualna tolerancja na ból i rodzaj poronienia. W niektórych przypadkach poronienie może być bolesne, podczas gdy w innych może powdować jedynie niewielki dyskomfort.

Aborcja zgodna z prawem

W Polsce aborcja prawie we wszystkich jej formach jest nielegalna, co skłania wiele Polek do szukania opcji poza granicami kraju, głównie w Czechach, gdzie terminacja ciąży do 12 tygodnia jest zgodna z prawem. Tam również obowiązuje prawo czeskie, co oznacza, że nie ma ryzyka karania za ten zabieg. Profesjonalne kliniki ginekologiczne w Czechach zapewniają bezpieczne procedury aborcji, zachowując anonimowość. Personel mówi po polsku, co ułatwia komunikację i eliminuje bariery językowe.

Przed samym zabiegiem trzeba odpowiednio się przygotować. Dzień wcześniej należy spożywać lekkostrawne posiłki, a pięć godzin przed planowanym zabiegiem nie wolno już jeść, pić ani palić papierosów. Na wizytę w klinice trzeba zabrać ze sobą długi T-shirt, ręcznik, chłonne podpaski oraz wygodne klapki.

Aborcja w Czechach jest przeprowadzana metodą próżniową pod narkozą, co sprawia, że zabieg jest bezbolesny. Cały proces trwa zwykle około 15 minut, a cała wizyta w klinice zajmuje około półtorej godziny. Metoda ta jest uważana za bezpieczną dla zdrowia i skuteczną.

Postępowanie po poronieniu

Po doświadczeniu poronienia, lekarz zazwyczaj zaleca przeprowadzenie szeregu standardowych badań diagnostycznych, aby ocenić stan zdrowia pacjentki i zrozumieć przyczyny utraty ciąży. W przypadku, gdy doszło już do wielokrotnych poronień, zaleca się bardziej szczegółowe badania, obejmujące analizę genetyczną, badania hormonalne oraz badania nasienia partnera.

Utrata dziecka może być spowodowana różnymi czynnikami, dlatego kluczowym elementem po poronieniu jest identyfikacja tych czynników i podjęcie odpowiednich działań, aby zwiększyć szanse na sukces w kolejnej ciąży. Leczenie po poronieniu ma na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia kolejnego poronienia i przygotowanie organizmu do ponownej próby zajścia w ciążę.

W trakcie leczenia po poronieniu istotne jest wykluczenie ewentualnych zaburzeń genetycznych u obojga przyszłych rodziców, jak również diagnoza ewentualnych infekcji immunologicznych, zakaźnych lub innych przyczyn mogących prowadzić do poronienia. Dzięki kompleksowym badaniom możliwe jest zastosowanie odpowiednich terapii, które pomogą w zminimalizowaniu ryzyka ponownego poronienia i przygotują organizm kobiety do zdrowej ciąży w przyszłości.

Ciąża po poronieniu

Kolejna ciąża po poronieniu

Istnieje bardzo duża szansa na pomyślny przebieg kolejnej ciąży po wystąpieniu poronienia. Kluczowe jest prawidłowe zdiagnozowanie przyczyn poprzedniej utraty ciąży oraz rozpoczęcie odpowiedniego leczenia, co może znacząco wpłynąć na szanse na powodzenie w kolejnej próbie zajścia w ciążę.

Kiedy można onownie próbować zajść w ciążę po poronieniu?

Zaleca się, aby partnerzy poczekali co najmniej 3 miesiące przed ponowną próbą zajścia w ciążę. Odpowiedni okres oczekiwania po poronieniu pozwala na prawidłowe zregenerowanie się organizmu kobiety i przygotowanie go do kolejnej ciąży, co może zwiększyć szanse na sukces.
5/5 – (85 głosów)